Cisco

 • Bạn đã thêm sách vào giỏ hàng thành công:

  CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

  0 trên 5

  CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

  Nằm trong bộ Offficial Cert Guide bán chạy nhất của Cisco, giáo trình CCNA Wireless sẽ giúp bạn hiểu và làm chủ các khái niệm chuyên sâu về Wireless như: Wireless LAN topologies and 802.11 frame types, Wireless AP coverage planning, Cisco wireless architectures, Autonomous, cloud, and controller-based deployments, Wireless security, WLAN configuration. Hoàn tất giáo trình này, bạn có thể tham dự kỳ thi 200-355 để đạt chứng chỉ CCNA Wireless do Cisco cấp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 608 trang (bao gồm 2 quyển).

  440,000
 • Bạn đã thêm sách vào giỏ hàng thành công:

  CCNA Cloud CLDFND 210-451 Official Cert Guide

  0 trên 5

  CCNA Cloud CLDFND 210-451 Official Cert Guide

  Nằm trong bộ Offficial Cert Guide bán chạy nhất của Cisco, giáo trình CCNA Cloud sẽ giúp bạn hiểu và làm chủ các khái niệm chuyên sâu về Cloud như: Cloud service models (IaaS, SaaS, PaaS), Cloud deployment (public, private, community, hybrid), Cisco Intercloud Solution, Cloud Compute (Cisco UCS), Cloud Networking (DC network architectures, infrastructure virtualization), Cloud Storage basics (provisioning, access, concepts, devices, infrastructures). Hoàn tất giáo trình này, bạn có thể tham dự kỳ thi 210-45 để đạt chứng chỉ CCNA Cloud do Cisco cấp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 644 trang (bao gồm 2 quyển).

  460,000
 • Bạn đã thêm sách vào giỏ hàng thành công:

  CCNA Routing and Switching Review Guide

  0 trên 5

  CCNA Routing and Switching Review Guide

  405,000
 • Bạn đã thêm sách vào giỏ hàng thành công:

  CCNA Routing and Switching Study Guide

  0 trên 5

  CCNA Routing and Switching Study Guide

  Bộ giáo trình tự học CCNA theo chuẩn mới của Cisco. Giáo trình do Todd Lammle biên soạn. Giáo trình được xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 1178 trang do Sybex phát hành (bao gồm 3 quyển).

  775,000
 • Bạn đã thêm sách vào giỏ hàng thành công:

  CCNA Data Center - Introducing Cisco Data Center Networking Study Guide

  0 trên 5

  CCNA Data Center – Introducing Cisco Data Center Networking Study Guide

  CCNA Data Center là chứng chỉ mới của Cisco. Giáo trình tập trung vào cơ sở hạ tầng mạng, xây dựng hệ thống Data Center. Giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành. Giáo trình được biên soạn bởi CCIE John Swartz và Todd Lammle. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 554 trang (bao gồm 2 quyển).

  415,000
 • Bạn đã thêm sách vào giỏ hàng thành công:

  CCNP SWITCH 642-813 Official Certification Guide

  0 trên 5

  CCNP SWITCH 642-813 Official Certification Guide

  Giáo trình cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp cho mạng doanh nghiệp sử dụng mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học cũng đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng không dây (Wireless LAN) cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 511 trang (bao gồm 2 quyển).

  390,000
 • Bạn đã thêm sách vào giỏ hàng thành công:

  CCNP TSHOOT 642-832 Official Certification Guide

  0 trên 5

  CCNP TSHOOT 642-832 Official Certification Guide

  Giáo trình cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho bạn có thể thao tác chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả nhất. Giáo trình là 1 phần của chứng chỉ CCNP do Cisco Press phát hành. Giáo trình tiếng anh, in màu dày 614 trang (bao gồm 2 quyển).

  445,000
 • Bạn đã thêm sách vào giỏ hàng thành công:

  CCNA ICND2 640-816 Official Cert Guide

  0 trên 5

  CCNA ICND2 640-816 Official Cert Guide

  Bộ giáo trình ICND 2 học CCNA theo đúng chuẩn của Cisco. Giáo trình được biên soạn bởi Wendell Odom – Giảng viên cao cấp của Cisco và có số lượng sách bán chạy trên Amazon. Bạn sẽ được học CCNA một cách bài bản nhất. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 999 trang (bao gồm 2 quyển).

  635,000
 • Bạn đã thêm sách vào giỏ hàng thành công:

  CCNA ICND1 640-822 Official Cert Guide

  0 trên 5

  CCNA ICND1 640-822 Official Cert Guide

  Bộ giáo trình ICND 1 học CCNA theo đúng chuẩn của Cisco. Giáo trình được biên soạn bởi Wendell Odom – Giảng viên cao cấp của Cisco và có số lượng sách bán chạy trên Amazon. Bạn sẽ được học CCNA một cách bài bản nhất. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 1011 trang (bao gồm 3 quyển).

  695,000