Game Dev.

 • Bạn đã thêm sách vào giỏ hàng thành công:

  Beginning 3D Game Development with Unity 4, 2nd Edition

  0 trên 5

  Beginning 3D Game Development with Unity 4, 2nd Edition

  Unity, theo định nghĩa của Unity Technologies là một hệ sinh thái (engine) đa nền tảng để phát triển game. Engine này được phát triển bằng C/C++ và có khả năng hỗ trợ mã viết bằng C#, JavaScript hoặc Boo. Nếu bạn đam mê lập trình game 3d thì không nên bỏ qua giáo trình này. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 796 trang (bao gồm 2 quyển).

  535,000