AWS For Admins For Dummies

AWS For Admins For Dummies

Amazon Web Services (AWS), là một tập hợp các dịch vụ điện toán đám mây, còn được gọi là dịch vụ web, góp phần xây dựng nên nền tảng điện toán đám mây do Amazon.com cung cấp. Giáo trình hướng dẫn triển khai AWS step by step rất chi tiết và dễ hiểu. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 410 trang.

290,000

Mã: CC0050410
  • Giới Thiệu Sách
  • Demo Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Amazon Web Services (AWS), là một tập hợp các dịch vụ điện toán đám mây, còn được gọi là dịch vụ web, góp phần xây dựng nên nền tảng điện toán đám mây do Amazon.com cung cấp. Giáo trình hướng dẫn triển khai AWS step by step rất chi tiết và dễ hiểu. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 410 trang.

Table of Contents

Part 1: Getting Started with AWS

Chapter 1: Starting Your AWS Adventure

Chapter 2: Obtaining Free Amazon Services

Chapter 3: Determining Which Services to Use

Part 2: Configuring a Virtual Server

Chapter 4: Creating a Virtual Server Using EC2

Chapter 5: Managing Web Apps Using Elastic Beanstalk

Chapter 6: Responding to Events with Lambda

Part 3: Working with Storage

Chapter 7: Working with Cloud Storage Using S3

Chapter 8: Managing Files Using the Elastic File System

Chapter 9: Archiving Data Using Glacier

Part 4: Performing Basic Database Management

Chapter 10: Getting Basic DBMS Using RDS

Chapter 11: Moving Data Using Database Migration Service

Chapter 12: Gaining NoSQL Access Using DynamoDB

Part 5: Creating a User-Friendly Cloud Environment

Chapter 13: Isolating Cloud Resources Using Virtual Private Cloud

Chapter 14: Using the Infrastructure Software

Part 6: The Part of Tens

Chapter 16: Ten Ways to Deploy AWS Quickly

Chapter 17: Ten Must-Have AWS Software Packages

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “AWS For Admins For Dummies”