CCNA ICND2 640-816 Official Cert Guide

CCNA ICND2 640-816 Official Cert Guide

Bộ giáo trình ICND 2 học CCNA theo đúng chuẩn của Cisco. Giáo trình được biên soạn bởi Wendell Odom – Giảng viên cao cấp của Cisco và có số lượng sách bán chạy trên Amazon. Bạn sẽ được học CCNA một cách bài bản nhất. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 999 trang (bao gồm 2 quyển).

635,000

Mã: CI0020999
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình ICND 2 học CCNA theo đúng chuẩn của Cisco. Giáo trình được biên soạn bởi Wendell Odom – Giảng viên cao cấp của Cisco và có số lượng sách bán chạy trên Amazon. Bạn sẽ được học CCNA một cách bài bản nhất. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 999 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Part I: LAN Switching

Chapter 1. Virtual LANs

Chapter 2. Spanning Tree Protocol

Chapter 3. Troubleshooting LAN Switching

Part II: IP Routing

Chapter 4. IP Routing: Static and Connected Routes

Chapter 5. Variable Length Subnet Masks

Chapter 6. Route Summarization

Chapter 7. Basic IP Access Control Lists

Chapter 8. Advanced IP Access Control Lists

Chapter 9. Troubleshooting IP Routing

Part III: Routing Protocols

Chapter 10. Routing Protocol Theory

Chapter 11. OSPF

Chapter 12. EIGRP

Chapter 13. Troubleshooting Routing Protocols

Part IV: Wide-Area Networks

Chapter 14. Point-to-Point WANs

Chapter 15. Frame Relay Concepts

Chapter 16. Frame Relay Configuration

Chapter 17. Virtual Private Networks

Part V: Scaling the IP Address Space

Chapter 18. Network Address Translation

Chapter 19. IP Version 6

Part VI: Final Preparation

Chapter 20. Final Preparation

Part VII: Appendices

Appendix A. Answers to the “Do I Know This Already?” Quizzes

Appendix B. Numeric Reference Tables

Appendix C. ICND2 Exam Updates:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “CCNA ICND2 640-816 Official Cert Guide”