CCNA Data Center – Introducing Cisco Data Center Networking Study Guide

CCNA Data Center – Introducing Cisco Data Center Networking Study Guide

CCNA Data Center là chứng chỉ mới của Cisco. Giáo trình tập trung vào cơ sở hạ tầng mạng, xây dựng hệ thống Data Center. Giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành. Giáo trình được biên soạn bởi CCIE John Swartz và Todd Lammle. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 554 trang (bao gồm 2 quyển).

415,000

Mã: CI0050554
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

CCNA Data Center là chứng chỉ mới của Cisco. Giáo trình tập trung vào cơ sở hạ tầng mạng, xây dựng hệ thống Data Center. Giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành. Giáo trình được biên soạn bởi CCIE John Swartz và Todd Lammle. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 554 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Chapter 1. Understanding Basic Networking

Chapter 2. Internetworking

Chapter 3. Ethernet Technologies

Chapter 4. TCP/IP DoD Model

Chapter 5. IP Addressing

Chapter 6. Easy Subnetting

Chapter 7. Introduction to Nexus

Chapter 8. Configuring Nexus

Chapter 9. IP Routing

Chapter 10. Routing Protocols

Chapter 11. Layer 2 Switching Technologies

Chapter 12. Redundant Switched Technologies

Chapter 13. Security

Appendix A. Answers to Written Labs

Appendix B. Answers to Review Questions

Appendix C. About the Additional Study Tools

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “CCNA Data Center – Introducing Cisco Data Center Networking Study Guide”