CCNA Routing and Switching Study Guide

CCNA Routing and Switching Study Guide

Bộ giáo trình tự học CCNA theo chuẩn mới của Cisco. Giáo trình do Todd Lammle biên soạn. Giáo trình được xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 1178 trang do Sybex phát hành (bao gồm 3 quyển).

775,000

Mã: CI0061178
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình tự học CCNA theo chuẩn mới của Cisco. Giáo trình do Todd Lammle biên soạn. Giáo trình được xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 1178 trang do Sybex phát hành (bao gồm 3 quyển).

Table of Contents

Chapter 1: Internetworking

Chapter 2: Ethernet Networking and Data Encapsulation

Chapter 3: Introduction to TCP/IP

Chapter 4: Easy Subnetting

Chapter 5: VLSMs, Summarization and Troubleshooting TCP/IP

Chapter 6: Cisco’s Internetworking Operating System (IOS)

Chapter 7: Managing a Cisco Internetwork

Chapter 8: IP Routing

Chapter 9: Open Shortest Path First (OSPF)

Chapter 10: Layer 2 Switching

Chapter 11: VLANs and InterVLAN Routing

Chapter 12: Security

Chapter 13: Network Address Translation

Chapter 14: Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Chapter 15: Enhanced Switch Technologies

Chapter 16: Managing Cisco Devices

Chapter 17: IP Services

Chapter 18: Troubleshooting IP, IPv6, and VLANs

Chapter 19: Enhanced IGRP

Chapter 20: Multi-Area OSPF

Chapter 21: Wide Area Networks

1 review for CCNA Routing and Switching Study Guide

  1. Really Appreciate this blog post, how can I make is so that I get an update sent in an email when you publish a new article?

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá