CCNA Cloud CLDFND 210-451 Official Cert Guide

CCNA Cloud CLDFND 210-451 Official Cert Guide

Nằm trong bộ Offficial Cert Guide bán chạy nhất của Cisco, giáo trình CCNA Cloud sẽ giúp bạn hiểu và làm chủ các khái niệm chuyên sâu về Cloud như: Cloud service models (IaaS, SaaS, PaaS), Cloud deployment (public, private, community, hybrid), Cisco Intercloud Solution, Cloud Compute (Cisco UCS), Cloud Networking (DC network architectures, infrastructure virtualization), Cloud Storage basics (provisioning, access, concepts, devices, infrastructures). Hoàn tất giáo trình này, bạn có thể tham dự kỳ thi 210-45 để đạt chứng chỉ CCNA Cloud do Cisco cấp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 644 trang (bao gồm 2 quyển).

460,000

Mã: CI0080644
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Nằm trong bộ Offficial Cert Guide bán chạy nhất của Cisco, giáo trình CCNA Cloud sẽ giúp bạn hiểu và làm chủ các khái niệm chuyên sâu về Cloud như: Cloud service models (IaaS, SaaS, PaaS), Cloud deployment (public, private, community, hybrid), Cisco Intercloud Solution, Cloud Compute (Cisco UCS), Cloud Networking (DC network architectures, infrastructure virtualization), Cloud Storage basics (provisioning, access, concepts, devices, infrastructures). Hoàn tất giáo trình này, bạn có thể tham dự kỳ thi 210-45 để đạt chứng chỉ CCNA Cloud do Cisco cấp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 644 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Part I – Cloud Concepts

Chapter 1. What Is Cloud Computing?

Chapter 2. Cloud Shapes: Service Models

Part II – Cloud Deployments

Chapter 3. Cloud Heights: Deployment Models

Chapter 4. Behind the Curtain

Part III – Server Virtualization for Cloud

Chapter 5. Server Virtualization

Chapter 6. Infrastructure Virtualization

Chapter 7. Virtual Networking Services and Application Containers

Part IV – Cloud Storage

Chapter 8. Block Storage Technologies

Chapter 9. File Storage Technologies

Part V – Architectures for Cloud

Chapter 10. Network Architectures for the Data Center: Unified Fabric

Chapter 11. Network Architectures for the Data Center: SDN and ACI

Chapter 12. Unified Computing

Chapter 13. Cisco Cloud Infrastructure Portfolio

Chapter 14. Integrated Infrastructures

Chapter 15. Final Preparation

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “CCNA Cloud CLDFND 210-451 Official Cert Guide”