CompTIA A+ Training Kit (Exam 220-801 and Exam 220-802)

CompTIA A+ Training Kit (Exam 220-801 and Exam 220-802)

Giáo trình học phần cứng máy tính (hardware) theo đúng chuẩn quốc tế của CompTIA. Hoàn tất giáo trình này bạn đủ khả năng thi đậu chứng chỉ CompTIA A+. Giáo trình tiếng anh, in màu, hướng dẫn từng bước, dày 1026 trang (bao gồm  3 quyển) + đĩa CD hướng dẫn bài tập.

699,000

Mã: MI0281026
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình học phần cứng máy tính (hardware) theo đúng chuẩn quốc tế của CompTIA. Hoàn tất giáo trình này bạn đủ khả năng thi đậu chứng chỉ CompTIA A+. Giáo trình tiếng anh, in màu, hướng dẫn từng bước, dày 1026 trang (bao gồm  3 quyển) + đĩa CD hướng dẫn bài tập.

Table of Contents

+ Chapter 1. Introduction to Computers

+ Chapter 2. Understanding Motherboards and BIOS

+ Chapter 3. Understanding RAM and CPUs

+ Chapter 4. Comparing Storage Devices

+ Chapter 5. Exploring Peripherals and Expansion Cards

+ Chapter 6. Exploring Video and Display Devices

+ Chapter 7. Exploring Printers

+ Chapter 8. Working with Laptops

+ Chapter 9. Understanding Mobile Devices

+ Chapter 10. Working with Customers

+ Chapter 11. Introducing Windows Operating Systems

+ Chapter 12. Installing and Updating Windows Operating Systems

+ Chapter 13. Using Windows Operating Systems

+ Chapter 14. Using the Command Prompt

+ Chapter 15. Configuring Windows Operating Systems

+ Chapter 16. Understanding Disks and File Systems

+ Chapter 17. Troubleshooting Windows Operating Systems

+ Chapter 18. Introducing Networking Components

+ Chapter 19. Exploring Cables and Connectivity

+ Chapter 20. Understanding Protocols

+ Chapter 21. Comparing IPv4 and IPv6

+ Chapter 22. Network Security Devices

+ Chapter 23. Exploring Wireless Networking

+ Chapter 24. Connecting and Troubleshooting a Network

+ Chapter 25. Understanding IT Security

+ Chapter 26. Recognizing Malware and Other Threats

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “CompTIA A+ Training Kit (Exam 220-801 and Exam 220-802)”