Adobe Lightroom CC and Photoshop CC for Photographers Classroom in a Book

Adobe Lightroom CC and Photoshop CC for Photographers Classroom in a Book

Giáo trình được biên soạn bởi Lesa Snider, tác giả của bộ sách bán chạy Photoshop: The Missing Manual do nhà xuất bản O’Reilly phát hành. Bộ giáo trình bao gồm 9 bài học cung cấp vô số các mẹo và kỹ thuật. Bạn có thể theo dõi cuốn sách từ đầu đến cuối hoặc chỉ chọn những bài học mà bạn quan tâm. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 368 trang.

270,000

Mã: GR0060368
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình được biên soạn bởi Lesa Snider, tác giả của bộ sách bán chạy Photoshop: The Missing Manual do nhà xuất bản O’Reilly phát hành. Bộ giáo trình bao gồm 9 bài học cung cấp vô số các mẹo và kỹ thuật. Bạn có thể theo dõi cuốn sách từ đầu đến cuối hoặc chỉ chọn những bài học mà bạn quan tâm. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 368 trang.

Table of Contents

1. Importing and Managing Photos in Lightroom

2. Using Lightroom’s Develop Module for Global Adjustments

3. Using Lightroom’s Develop Module for Local and Creative Adjustments

4. Lightroom—Photoshop Roundtrip Workflow

5. Lightroom to Photoshop for Combining Photos

6. Lightroom to Photoshop for Selecting and Masking

7. Lightroom to Photoshop for Retouching

8. Lightroom to Photoshop for Special Effects

9. Exporting and Showing Off Your Work

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Adobe Lightroom CC and Photoshop CC for Photographers Classroom in a Book”