The Hidden Power of Adjustment Layers in Adobe Photoshop

The Hidden Power of Adjustment Layers in Adobe Photoshop

Trong bộ giáo trình này, Scott Valentine sẽ hướng dẫn các bạn cách  sử dụng các công cụ rất đơn giản, nhiều lúc bạn sẽ không ngờ tới cho đến khi bạn nhìn thấy kết quả. Giáo trình hướng dẫn bạn thông qua các ví dụ thực tế, hướng dẫn từng bước. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 274 trang.

220,000

Mã: GR0090274
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Trong bộ giáo trình này, Scott Valentine sẽ hướng dẫn các bạn cách  sử dụng các công cụ rất đơn giản, nhiều lúc bạn sẽ không ngờ tới cho đến khi bạn nhìn thấy kết quả. Giáo trình hướng dẫn bạn thông qua các ví dụ thực tế, hướng dẫn từng bước. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 274 trang.

Table of Contents

Part I: Adjustment Layer Basics

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. General Techniques

Part II: Creative Techniques

Chapter 3. Photography

Chapter 4. Effects and Compositing

Chapter 5. Illustration and Design

Part III: Advanced Techniques

Chapter 6. Channels, Color Space, and Bit Depth

Chapter 7. Histograms and Curves

Chapter 8. Gradient Map Adjustment Layers

Part IV: Appendixes

Appendix A. Online Resources

Appendix B. Applying Adjustments with a Wacom Tablet

Appendix C. Adjustment Layers Reference

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “The Hidden Power of Adjustment Layers in Adobe Photoshop”