Layers: The Complete Guide to Photoshop’s Most Powerful Feature

Layers: The Complete Guide to Photoshop’s Most Powerful Feature

Quyển giáo trình này dành cho các bạn ở trình độ trung cấp và cao cấp về Photoshop, tập trung chuyên sâu về layer. Giáo trình cực kỳ hay và hướng dẫn từng bước  thông qua các ví dụ thực tiễn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 310 trang, xếp hạng 5* trên Amazon.

240,000

Mã: GR0100310
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Quyển giáo trình này dành cho các bạn ở trình độ trung cấp và cao cấp về Photoshop, tập trung chuyên sâu về layer. Giáo trình cực kỳ hay và hướng dẫn từng bước  thông qua các ví dụ thực tiễn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 310 trang, xếp hạng 5* trên Amazon.

Table of Contents

Chapter 1. Layer Basics

Chapter 2. Blending Layers

Chapter 3. Adjustment Layers

Chapter 4. Layer Masks

Chapter 5. Type and Shape Layers

Chapter 6. Enhancing Photos with Layers

Chapter 7. Retouching with Layers

Chapter 8. Layer Styles

Chapter 9. Smart Layers

Chapter 10. Advanced Layer Blending and Compositing

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Layers: The Complete Guide to Photoshop’s Most Powerful Feature”