Linux Essentials

Linux Essentials

Giáo trình hướng dẫn tự học Linux do Sybex phát hành. Giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành, hướng dẫn từng bước rất dễ hiểu. Giáo trình tiếng anh, in màu toàn bộ, dày 363 trang.

270,000

Mã: LI0030363
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình hướng dẫn tự học Linux do Sybex phát hành. Giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành, hướng dẫn từng bước rất dễ hiểu. Giáo trình tiếng anh, in màu toàn bộ, dày 363 trang.

Table of Contents

Chapter 1: Selecting an Operating System

Chapter 2: Understanding Software Licensing

Chapter 3: Investigating Linux’s Principles and Philosophy

Chapter 4: Using Common Linux Programs

Chapter 5: Managing Hardware

Chapter 6: Getting to Know the Command Line

Chapter 7: Managing Files

Chapter 8: Searching, Extracting, and Archiving Data

Chapter 9: Exploring Processes and Process Data

Chapter 10: Editing Files

Chapter 11: Creating Scripts

Chapter 12: Understanding Basic Security

Chapter 13: Creating Users and Groups

Chapter 14: Setting Ownership and Permissions

Chapter 15: Managing Network Connections

Appendix A: Answers to Review Questions

Appendix B: LPI’s Certification Program

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Linux Essentials”