A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux

A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux

Mark Sobell là tác giả có số đầu sách Linux bán chạy nhất thế giới. Quyển giáo trình này giải thích rất chi tiết về Linux thông qua các bài tập và mô hình thực tế dùng trong doanh nghiệp. Bạn là người dùng, lập trình viên hoặc quản trị hệ thống mạng Linux thì quyển sách này phù hợp với bạn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 1321 trang( bao gồm 3 quyển).

850,000

Mã: LI0061321
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Mark Sobell là tác giả có số đầu sách Linux bán chạy nhất thế giới. Quyển giáo trình này giải thích rất chi tiết về Linux thông qua các bài tập và mô hình thực tế dùng trong doanh nghiệp. Bạn là người dùng, lập trình viên hoặc quản trị hệ thống mạng Linux thì quyển sách này phù hợp với bạn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 1321 trang( bao gồm 3 quyển).

Table of contents

Part I. Installing Fedora/RHEL Linux
2. Installation Overview
3. Step-by-Step Installation

Part II. Getting Started with Fedora/RHEL
4. Introduction to Fedora and Red Hat Enterprise Linux
5. The Linux Utilities
6. The Linux Filesystem
7. The Shell

Part III. Digging into Fedora/RHEL
8. Linux GUIs: X and GNOME
9. The Bourne Again Shell
10. Networking and the Internet

Part IV. System Administration
11. System Administration: Core Concepts
12. Files, Directories, and Filesystems
13. Finding, Downloading, and Installing Software
14. Printing with CUPS
15. Building a Linux Kernel
16. Administration Tasks
17. Configuring and Monitoring a LAN

Part V. Using Clients and Setting Up Servers
18. OpenSSH: Secure Network Communication
19. FTP: Transferring Files Across a Network
20. sendmail: Setting Up Mail Servers, Clients, and More
21. NIS and LDAP
22. NFS: Sharing Directory Hierarchies
23. Samba: Linux and Windows File and Printer Sharing
24. DNS/BIND: Tracking Domain Names and Addresses
25. system-config-firewall and iptables: Setting Up a Firewall
26. Apache (httpd): Setting Up a Web Server

Part VI. Programming Tools
27. Programming the Bourne Again Shell
28. The Perl Scripting Language

Part VII. Appendixes
A. Regular Expressions
B. Help
C. Security
D. The Free Software Definition1

 

 

1 review for A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux

  1. I like this blog so much, saved to fav. “To hold a pen is to be at war.” by Francois Marie Arouet Voltaire.

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá