Linux Pocket Guide: Essential Commands

Linux Pocket Guide: Essential Commands

Quyển sách không thể thiếu dành cho dân học Linux. Giáo trình giúp bạn nắm vững các lệnh hữu ích và quan trọng nhất. Trong lần tái bản này, tác giả đã cập nhật thêm các lệnh mới để xử lý tập tin hình ảnh và âm thanh, thực thi chạy và tắt file hệ thống. Đồng thời, quyển giáo trình cũng cập nhật thêm các lệnh theo yêu cầu của độc giả. Bạn sẽ học được nhưng câu lệnh “tuyệt chiêu” mà không quyển giáo trình nào có được. Giáo trình nhỏ gọn và được xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 274 trang.

225,000

Mã: LI0110274
 • Giới Thiệu Sách
 • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Quyển sách không thể thiếu dành cho dân học Linux. Giáo trình giúp bạn nắm vững các lệnh hữu ích và quan trọng nhất. Trong lần tái bản này, tác giả đã cập nhật thêm các lệnh mới để xử lý tập tin hình ảnh và âm thanh, thực thi chạy và tắt file hệ thống. Đồng thời, quyển giáo trình cũng cập nhật thêm các lệnh theo yêu cầu của độc giả. Bạn sẽ học được nhưng câu lệnh “tuyệt chiêu” mà không quyển giáo trình nào có được. Giáo trình nhỏ gọn và được xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 274 trang.

Table of Contents

 • What’s in This Book?
 • Practicing with This Book
 • Getting Help
 • Linux: A First View
 • The Filesystem
 • Shell Features
 • Basic File Operations
 • Directory Operations
 • File Viewing
 • File Creation and Editing
 • File Properties
 • File Location
 • File Text Manipulation
 • File Compression and Packaging
 • File Comparison
 • PDF and PostScript File Handling
 • Printing
 • Spellchecking
 • Disks and Filesystems
 • Backups and Remote Storage
 • Viewing Processes
 • Controlling Processes
 • Scheduling Jobs
 • Logins, Logouts, and Shutdowns
 • Users and Their Environment
 • User Account Management
 • Becoming the Superuser
 • Group Management
 • Host Information
 • Host Location
 • Network Connections
 • Email
 • Web Browsing
 • Instant Messaging
 • Screen Output
 • Copy and Paste
 • Math and Calculations
 • Dates and Times
 • Graphics
 • Audio and Video
 • Installing Software
 • Programming with Shell Scripts
 • Final Words

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Linux Pocket Guide: Essential Commands”