Mastering Hyper-V 2012 R2 with System Center and Windows Azure

Mastering Hyper-V 2012 R2 with System Center and Windows Azure

Bộ giáo trình chuyên về Hyper-V 2012 R2 trên System Center và Windows Azure. Giáo trình do chính John Savill – Chuyên gia của Microsoft biên soạn. Giáo trình giải thích khá chi tiết và chuyên sâu về nền tảng ảo hóa. Bộ giáo trình tiếng anh, in màu, dày 578 trang (bao gồm 2 quyển).

425,000

Mã: MI0360578
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình chuyên về Hyper-V 2012 R2 trên System Center và Windows Azure. Giáo trình do chính John Savill – Chuyên gia của Microsoft biên soạn. Giáo trình giải thích khá chi tiết và chuyên sâu về nền tảng ảo hóa. Bộ giáo trình tiếng anh, in màu, dày 578 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Chapter 1. Introduction to Virtualization and Microsoft Solutions

Chapter 2. Virtual Machine Resource Fundamentals

Chapter 3. Virtual Networking

Chapter 4. Storage Configurations

Chapter 5. Managing Hyper-V

Chapter 6. Maintaining a Hyper-V Environment

Chapter 7. Failover Clustering and Migration Technologies

Chapter 8. Hyper-V Replica and Cloud Orchestration

Chapter 9. Implementing the Private Cloud and SCVMM

Chapter 10. Remote Desktop Services

Chapter 11. Windows Azure IaaS and Storage

Chapter 12. Bringing It All Together with a Best-of-Breed Cloud Solution

Chapter 13. The Hyper-V Decoder Ring for the VMware Administrator

Appendix A Th e Bottom Line

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mastering Hyper-V 2012 R2 with System Center and Windows Azure”