iOS 10 by Tutorials: Learning the new iOS APIs with Swift 3

iOS 10 by Tutorials: Learning the new iOS APIs with Swift 3

Bộ giáo trình hướng dẫn bạn học iOS 10 API và Swift 3. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học các API iOS 10 mới một cách nhanh chóng và dễ dàng: bằng cách làm theo các hướng dẫn vui nhộn và dễ đọc. Giáo trình hướng dẫn từng bước kèm theo mã code có sẵn giúp bạn dễ dàng thực hành. Giáo trình do nhóm raywenderlich biên soạn và xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 315 trang.

325,000

Mã: MD0030315
  • Giới Thiệu Sách
  • Demo Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình hướng dẫn bạn học iOS 10 API và Swift 3. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học các API iOS 10 mới một cách nhanh chóng và dễ dàng: bằng cách làm theo các hướng dẫn vui nhộn và dễ đọc. Giáo trình hướng dẫn từng bước kèm theo mã code có sẵn giúp bạn dễ dàng thực hành. Giáo trình do nhóm raywenderlich biên soạn và xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 315 trang.

Table of Contents

1. What’s new in Swift 3

2. Xcode 8 Debugging Improvements

3. Xcode 8 Source Editor Extensions

4. Beginning Message Apps

5. Intermediate Message Apps

6. SiriKit

7. Speech Recognition

8. User Notifications

9. UIView Property Animator

10. Measurements and Units

11. What’s New with Core Data

12. What’s new with Photography

13. What’s New with Search

14. Other iOS Topics

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “iOS 10 by Tutorials: Learning the new iOS APIs with Swift 3”