RxSwift: Reactive Programming with Swift

RxSwift: Reactive Programming with Swift

RxSwift là 1 phần của ReactiveX (thường gọi là “Rx”) được sử dụng ở rất nhiều ngôn ngữ và platform khác nhau. ReactiveX bắt nguồn từ .Net/C#, sau đó nó phát triển mạnh mẽ với Ruby-ists, JavaScripters, đặc biệt là Java và Android. RxSwift là framework sử dụng cho ngôn ngữ Swift theo kỹ thuật reactive. ReactiveX frameworks cung cấp các thuật ngữ chung cho tác vụ cụ thể trên tất cả các ngôn ngữ khác nhau. Điều này tiện lợi khi sử dụng trên các ngôn ngữ khác nhau, chúng ta sẽ không phải mapping các ngôn ngữ khác nhau khi thay đổi ngôn ngữ mới. Giáo trình do nhóm raywenderlich biên soạn và xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 398 trang.

345,000

Mã: MD0040398
  • Giới Thiệu Sách
  • Demo sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

RxSwift là 1 phần của ReactiveX (thường gọi là “Rx”) được sử dụng ở rất nhiều ngôn ngữ và platform khác nhau. ReactiveX bắt nguồn từ .Net/C#, sau đó nó phát triển mạnh mẽ với Ruby-ists, JavaScripters, đặc biệt là Java và Android. RxSwift là framework sử dụng cho ngôn ngữ Swift theo kỹ thuật reactive. ReactiveX frameworks cung cấp các thuật ngữ chung cho tác vụ cụ thể trên tất cả các ngôn ngữ khác nhau. Điều này tiện lợi khi sử dụng trên các ngôn ngữ khác nhau, chúng ta sẽ không phải mapping các ngôn ngữ khác nhau khi thay đổi ngôn ngữ mới. Giáo trình do nhóm raywenderlich biên soạn và xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 398 trang.

Table of Contents

1. Hello RxSwift!

2. Observables

3. Subjects

4. Observables and Subjects in Practice

5. Filtering Operators

6. Filtering Operators in Practice

7. Transforming Operators

8. Transforming Operators in Practice

9. Combining Operators

10. Combining Operators in Practice

11. Time Based Operators

12. Beginning RxCocoa

13. Intermediate RxCocoa

14. Error Handling in Practice

15. Intro to Schedulers

16. Testing with RxTest

17. Creating Custom Reactive Extensions

18. Table and Collection Views

19. Action

20. RxGesture

21. RxRealm

22. RxAlamofire

23. MVVM with RxSwift

24. Building a Complete RxSwift App

1 review for RxSwift: Reactive Programming with Swift

  1. Hey! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá