Head First Android Development

Head First Android Development

Nếu bạn muốn học lập trình Android một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất thì quyển giáo trình này dành cho bạn. Giáo trình này được viết theo lối suy luận (các viết rất mới lạ) cùng những hình ảnh minh họa sinh động. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 930 trang (bao gồm 2 quyển).

615,000

Mã: MD0050930
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Nếu bạn muốn học lập trình Android một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất thì quyển giáo trình này dành cho bạn. Giáo trình này được viết theo lối suy luận (các viết rất mới lạ) cùng những hình ảnh minh họa sinh động. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 930 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents
Chapter 1. Getting Started: Diving In
Chapter 2. Building Interactive Apps: Apps That Do Something
Chapter 3. Multiple Activities and Intents: State Your Intent
Chapter 4. The Activity Lifecycle: Being an Activity
Chapter 5. The User Interface: Enjoy the View
Chapter 6. List Views and Adapters: Getting Organized
Chapter 7. Support Libraries and App Bars
Chapter 8. Fragments
Chapter 9. Fragments for Larger Interfaces
Chapter 10. Dynamic Fragments
Chapter 11. Design Support Library
Chapter 12. Card Views and Recycler Views
Chapter 13. Navigation Drawers
Chapter 14. SQLite Databases
Chapter 15. Basic Cursors
Chapter 16. Cursors and Asynctasks
Chapter 17. Started Services
Chapter 18. Bound Services
Appendix A ART: The Android Runtime
Appendix B ADB: The Android Debug Bridge
Appendix C The Android Emulator
Appendix D Leftovers: The Top Ten Things

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Head First Android Development”