Windows Server 2012 Hyper-V Installation and Configuration Guide

Windows Server 2012 Hyper-V Installation and Configuration Guide

Bộ giáo trình chuyên sâu Hyper-V triển khai trên nền Windows Server 2012. Giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành, giải thích cực kỳ dễ hiểu do các chuyên gia của Microsoft biên soạn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 602 trang.

435,000

Mã: MI0040602
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình chuyên sâu Hyper-V triển khai trên nền Windows Server 2012. Giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành, giải thích cực kỳ dễ hiểu do các chuyên gia của Microsoft biên soạn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 602 trang.

Table of contents

Part 1 – The Basics 1

Chapter 1. Introducing Windows Server 2012 Hyper-V

Chapter 2. Deploying Hyper-V

Chapter 3. Managing Virtual Machines

Part 2 – Advanced Networking and Cloud Computing 

Chapter 4. Networking

Chapter 5. Cloud Computing

Part 3 – Storage and High Availibility 

Chapter 6. Microsoft iSCSI Software Target

Chapter 7. Using File Servers

Chapter 8. Building Hyper-V Clusters

Chapter 9. Virtual SAN Storage and Guest Clustering

Part 4 – Advanced Hyper-V 

Chapter 10. Backup and Recovery

Chapter 11. Disaster Recovery

Chapter 12. Hyper-V Replica

Chapter 13. Using Hyper-V for Virtual Desktop Infrastructure

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Windows Server 2012 Hyper-V Installation and Configuration Guide”