Windows Powershell 3.0 Step by Step

Windows Powershell 3.0 Step by Step

Nhằm giúp cho các chuyên viên quản trị mạng có thể quản lý hệ thống thông qua môi trường câu lệnh một cách dễ dàng, Microsoft đã cho ra đời 1 công cụ dòng lệnh, đó chính là Windows PowerShell. Quyển giáo trình này cực kỳ hay và khá đầy đủ về Windows PowerShell 3.0. Giáo trình tiếng anh, in màu, hướng dẫn từng bước, dày 697 trang (bao gồm 2 cuốn).

485,000

Mã: MI0190697
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Nhằm giúp cho các chuyên viên quản trị mạng có thể quản lý hệ thống thông qua môi trường câu lệnh một cách dễ dàng, Microsoft đã cho ra đời 1 công cụ dòng lệnh, đó chính là Windows PowerShell. Quyển giáo trình này cực kỳ hay và khá đầy đủ về Windows PowerShell 3.0. Giáo trình tiếng anh, in màu, hướng dẫn từng bước, dày 697 trang (bao gồm 2 cuốn).

Table of Contents

Chapter 1. Overview of Windows PowerShell 3.0

Chapter 2. Using Windows PowerShell Cmdlets

Chapter 3. Understanding and Using PowerShell Providers

Chapter 4. Using PowerShell Remoting and Jobs

Chapter 5. Using PowerShell Scripts

Chapter 6. Working with Functions

Chapter 7. Creating Advanced Functions and Modules

Chapter 8. Using the Windows PowerShell ISE

Chapter 9. Working with Windows PowerShell Profiles

Chapter 10. Using WMI

Chapter 11. Querying WMI

Chapter 12. Remoting WMI

Chapter 13. Calling WMI Methods on WMI Classes

Chapter 14. Using the CIM Cmdlets

Chapter 15. Working with Active Directory

Chapter 16. Working with the AD DS Module

Chapter 17. Deploying Active Directory with Windows Server 2012

Chapter 18. Debugging Scripts

Chapter 19. Handling Errors

Chapter 20. Managing Exchange Server

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Windows Powershell 3.0 Step by Step”