Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Cookbook

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Cookbook

Công nghệ ảo hóa (Virtualization) đang từng bước phát triển và là một trong những giải pháp mà các doanh nghiệp sẽ triển khai trong tương lai nhằm giảm thiểu các chi phí. Với công nghệ ảo hóa – một hoặc nhiều máy ảo (virtual machine) chạy trên cùng cấu hình phần cứng của một máy chủ vật lý (physical machine) sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp. Vấn đề mà IT Manager quan tâm là một khi hệ thống có nhiều máy ảo, liệu các máy ảo này có tích hợp vào hệ thống hiện tại không? Làm sao quản lý tập trung các máy ảo? Làm sao chuyển đổi máy chủ vật lý đang chạy sang hệ thống máy ảo?…. Bộ giáo trình hướng dẫn triển khai VMM 2012 dành cho doanh nghiệp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 324 trang.

255,000

Mã: MI0240342
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Công nghệ ảo hóa (Virtualization) đang từng bước phát triển và là một trong những giải pháp mà các doanh nghiệp sẽ triển khai trong tương lai nhằm giảm thiểu các chi phí. Với công nghệ ảo hóa – một hoặc nhiều máy ảo (virtual machine) chạy trên cùng cấu hình phần cứng của một máy chủ vật lý (physical machine) sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp. Vấn đề mà IT Manager quan tâm là một khi hệ thống có nhiều máy ảo, liệu các máy ảo này có tích hợp vào hệ thống hiện tại không? Làm sao quản lý tập trung các máy ảo? Làm sao chuyển đổi máy chủ vật lý đang chạy sang hệ thống máy ảo?…. Bộ giáo trình hướng dẫn triển khai VMM 2012 dành cho doanh nghiệp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 324 trang.

What you will learn from this book

+ How to use VMM Architecture and plan for a real word deployment

+ Utilize Network Virtualization, Gateway integration, Storage integration, Resource Throttling, and Availability options

+ Deploy Operations Manager and integrate with VMM

+ Integrate SC APP Controller with VMM to manage Private and Public Clouds (Azure)

+ Cluster deployment with VMM Bare Metal

+ Create and deploy Virtual Machines from Templates

+ Deploy a highly available VMM Management Server

+ Manage Hyper-V, Vmware, and Citrix from VMM

+ How to upgrade from SCVMM 2008R2 to SCVMM 2012 SP1

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Cookbook”