Windows Server 2012 Hyper-V Cookbook

Windows Server 2012 Hyper-V Cookbook

Ảo hóa đã chứng minh rằng nó có thể giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí rất nhiều. Bộ giáo trình chuyên về Windows Server 2012 Hyper-V sẽ giúp bạn làm chủ Hyper-V thông qua các mô hình thực tế của doanh nghiệp. Lab được viết dưới dạng step-by-step giúp bạn dễ thực hành. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 305 trang.

235,000

Mã: MI0270305
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Ảo hóa đã chứng minh rằng nó có thể giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí rất nhiều. Bộ giáo trình chuyên về Windows Server 2012 Hyper-V sẽ giúp bạn làm chủ Hyper-V thông qua các mô hình thực tế của doanh nghiệp. Lab được viết dưới dạng step-by-step giúp bạn dễ thực hành. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 305 trang.

What you will learn from this book

+ Learn to deploy, migrate and upgrade Hyper-V and virtual machines

+ Configure disks, network, memory, security and auditing settings for virtual machines

+ Take a deep dive into high availability and disaster recovery

+ Save time and money by getting to grips with PowerShell automation

+ Understand the new features around network virtualization, Shared Nothing Live Migration, Hyper-V Replica and much more

+ Gain a full view of your virtual machines and host servers with monitoring, reporting and troubleshooting tips

+ Take advantage of bonus appendice explaining Hyper-V architecture and the difference between versions

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Windows Server 2012 Hyper-V Cookbook”