Microsoft Office 365 Administration Inside Out

Microsoft Office 365 Administration Inside Out

Office 365 được Microsoft phát hành nhằm hướng tới đối tượng là các tổ chức, công ty cỡ vừa và nhỏ. Bộ công cụ này bao gồm 3 thành phần chính là Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online và Microsoft Lync Online. Sử dụng dịch vụ Office 365, kết nối “đám mây”, người dùng có thể truy cập vào các tài liệu cá nhân dù ở  đâu và thông qua thiết bị bất kỳ để làm việc chia sẻ, cộng tác với đồng nghiệp, đối tác hoặc bạn bè trên mạng xã hội. Bộ giáo trình chuyên sâu về Office 365, in màu, dày 870 trang (bao gồm 2 quyển).

569,000

Mã: MI0300870
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Office 365 được Microsoft phát hành nhằm hướng tới đối tượng là các tổ chức, công ty cỡ vừa và nhỏ. Bộ công cụ này bao gồm 3 thành phần chính là Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online và Microsoft Lync Online. Sử dụng dịch vụ Office 365, kết nối “đám mây”, người dùng có thể truy cập vào các tài liệu cá nhân dù ở  đâu và thông qua thiết bị bất kỳ để làm việc chia sẻ, cộng tác với đồng nghiệp, đối tác hoặc bạn bè trên mạng xã hội. Bộ giáo trình chuyên sâu về Office 365, in màu, dày 870 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Part 1: Introducing Office 365

Chapter 1. The Business Case for the Cloud

Part 2: Planning and Preparing to Deploy Office 365

Chapter 2. Office 365 Foundations: Identity Management

Chapter 3. Active Directory Federation Services

Chapter 4. Directory Synchronization

Part 3: Office 365 Foundations: Monitoring and Automation

Chapter 5. Monitoring Office 365 with System Center

Chapter 6. Customizing Operations Manager Reports and Dashboards for Office 365

Chapter 7. Automating Office 365 Management Using Orchestrator

Chapter 8. Office 365 and Service Manager Automation

Chapter 9. Windows PowerShell for Office 365

Part 4: Integrating and using Office 365 Services

Chapter 10. Introducing Exchange Online

Chapter 11. Planning and Deploying Hybrid Exchange

Chapter 12. Mailbox Migration and Administering Exchange Online

Chapter 13. SharePoint Online

Chapter 14. Lync Online

Chapter 15. Office 365 Professional Plus

Part 5: Advanced topics: Incorporating Office 365 with Windows Azure

Chapter 16. Advanced Concepts and Scenarios for Office 365

Part 6: Appendix

Appendix A. Windows PowerShell Scripts for Office 365

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Microsoft Office 365 Administration Inside Out”