Mastering Microsoft Exchange Server 2013

Mastering Microsoft Exchange Server 2013

Giáo trình chuyên sâu về Microsoft Exchange Server 2013. Bộ giáo trình biên soạn dựa trên các mô hình thực tế của doanh nghiệp và hướng dẫn chi tiết từng bước, giúp bạn dễ dàng thực hành. Giáo trình tiếng anh, in màu dày 890 trang (bao gồm 2 quyển).

545,000

Mã: MI0310818
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình chuyên sâu về Microsoft Exchange Server 2013. Bộ giáo trình biên soạn dựa trên các mô hình thực tế của doanh nghiệp và hướng dẫn chi tiết từng bước, giúp bạn dễ dàng thực hành. Giáo trình tiếng anh, in màu dày 890 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Part 1: Exchange Fundamentals 

Chapter 1. Putting Exchange Server 2013 in Context

Chapter 2. Introducing the Changes in Exchange Server 2013

Chapter 3. Understanding Availability, Recovery, and Compliance

Chapter 4. Virtualizing Exchange Server 2013

Chapter 5. Introduction to PowerShell and the Exchange Management Shell

Chapter 6. Understanding the Exchange Autodiscover Process

Part 2: Getting Exchange Server Running 

Chapter 7. Exchange Server 2013 Quick Start Guide

Chapter 8. Understanding Server Roles and Configurations

Chapter 9. Exchange Server 2013 Requirements

Chapter 10. Installing Exchange Server 2013

Chapter 11. Upgrades and Migrations to Exchange Server 2013 or Office 365

Part 3: Recipient Administration

Chapter 12. Management Permissions and Role-based Access Control

Chapter 13. Basics of Recipient Management

Chapter 14. Managing Mailboxes and Mailbox Content

Chapter 15. Managing Mail-enabled Groups, Mail-enabled Users, and Mail-enabled Contacts

Chapter 16. Managing Resource Mailboxes

Chapter 17. Managing Modern Public Folders

Chapter 18. Managing Archiving and Compliance

Part 4: Server Administration 

Chapter 19. Creating and Managing Mailbox Databases

Chapter 20. Creating and Managing Database Availability Groups

Chapter 21. Understanding the Client Access Server

Chapter 22. Managing Connectivity with Transport Services

Chapter 23. Managing Transport, Data Loss Prevention, and Journaling Rules

Part 5: Troubleshooting and Operating 

Chapter 24. Troubleshooting Exchange Server 2013

Chapter 25. Backing Up and Restoring Exchange Server

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mastering Microsoft Exchange Server 2013”