Windows PowerShell Best Practices

Windows PowerShell Best Practices

Bộ giáo trình quản trị hệ thống mạng tự động bằng công cụ Windows PowerShell. Thông qua các tình huống cụ thể dành cho doanh nghiệp, bạn hoàn toàn có thể tự động hóa mọi thao tác cấu hình. Bộ sách được biên soạn bởi Ed Wilson – Chuyên gia công nghệ của Microsoft. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 732 trang (bao gồm 2 quyển) và được xếp hạng 5* trên Amazon.

500,000

Mã: MI0320732
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình quản trị hệ thống mạng tự động bằng công cụ Windows PowerShell. Thông qua các tình huống cụ thể dành cho doanh nghiệp, bạn hoàn toàn có thể tự động hóa mọi thao tác cấu hình. Bộ sách được biên soạn bởi Ed Wilson – Chuyên gia công nghệ của Microsoft. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 732 trang (bao gồm 2 quyển) và được xếp hạng 5* trên Amazon.

Table of Contents

Part I: Understanding the basics of Windows PowerShell

Chapter 1. Survey of Windows PowerShell capabilities

Chapter 2. Using the CIM cmdlets

Part II: Planning for scripting

Chapter 3. Using the Active Directory module

Chapter 4. Identifying scripting opportunities

Chapter 5. Configuring the script environment

Chapter 6. Avoiding scripting pitfalls

Chapter 7. Tracking scripting opportunities

Part III: Designing the script

Chapter 8. Designing the script

Chapter 9. Designing help for scripts

Chapter 10. Designing modules

Chapter 11. Handling input and output

Chapter 12. Handling errors

Chapter 13. Testing scripts

Chapter 14. Documenting scripts

Part IV: Deploying the script

Chapter 15. Managing the execution policy

Chapter 16. Running scripts

Chapter 17. Versioning scripts

Chapter 18. Logging results

Chapter 19. Troubleshooting scripts

Chapter 20. Using the Windows PowerShell ISE

Chapter 21. Using Windows PowerShell remoting and jobs

Chapter 22. Using Windows PowerShell Workflow

Chapter 23. Using the Windows PowerShell DSC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Windows PowerShell Best Practices”