Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 SP1

Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 SP1

Bộ giáo trình hướng dẫn triển khai và quản trị System Center Data Protection Manager 2012 SP1. Bộ giáo trình được biên soạn bởi đội ngũ MVP của Microsoft. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 328 trang.

246,000

Mã: MI0330328
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình hướng dẫn triển khai và quản trị System Center Data Protection Manager 2012 SP1. Bộ giáo trình được biên soạn bởi đội ngũ MVP của Microsoft. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 328 trang.

Table of Contents

Chapter 1. What is Data Protection Manager?

Chapter 2. Backup Strategies

Chapter 3. DPM Server Management Tasks

Chapter 4. Monitoring and Managing the Performance of DPM

Chapter 5. Workload Protection

Chapter 6. DPM-aware Windows Workload Protection

Chapter 7. DPM Non-aware Windows Workload Protection

Chapter 8. Managing Tapes in DPM

Chapter 9. Client Protection in DPM

Chapter 10. Workgroups and Untrusted Domains

Chapter 11. Disaster Recovery

Chapter 12. DPM PowerShell, Automation, and Private Cloud

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 SP1”