Mastering System Center 2012 R2 Configuration Manager

Mastering System Center 2012 R2 Configuration Manager

Bộ giáo trình học System Center 2012 R2 Configuration Manager ở cấp độ trung và cao cấp. Bộ giáo trình hướng dẫn chi tiết các tính năng của SCCM 2012 R2, bao gồm việc lập kế hoạch, cài đặt và migrate từ các phiên bản SCCM cũ, triển khai cài đặt phần mềm và hệ điều hành tự động cho client, bảo mật và giám sát hệ thống. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 938 trang (bao gồm 2 quyển).

565,000

Mã: MI0340938
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình học System Center 2012 R2 Configuration Manager ở cấp độ trung và cao cấp. Bộ giáo trình hướng dẫn chi tiết các tính năng của SCCM 2012 R2, bao gồm việc lập kế hoạch, cài đặt và migrate từ các phiên bản SCCM cũ, triển khai cài đặt phần mềm và hệ điều hành tự động cho client, bảo mật và giám sát hệ thống. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 938 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Chapter 1. Overview of Service Management

Chapter 2. Planning a Configuration Manager Infrastructure

Chapter 3. Migrating to Configuration Manager 2012

Chapter 4. Installation and Site Role Configuration

Chapter 5. Cloud Integration

Chapter 6. Client Installation

Chapter 7. Client Health

Chapter 8. Application Deployment

Chapter 9. Software Updates

Chapter 10. Operating System Deployment

Chapter 11. Inventory and Software Metering

Chapter 12. Asset Intelligence

Chapter 13. Reporting

Chapter 14. Compliance Settings

Chapter 15. System Center Endpoint Protection

Chapter 16. Mobile Device Management

Chapter 17. Role-Based Administration

Chapter 18. Disaster Recovery

Chapter 19. Troubleshooting

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mastering System Center 2012 R2 Configuration Manager”