Learn Active Directory Management in a Month of Lunches

Learn Active Directory Management in a Month of Lunches

Giáo trình học chuyên sâu về AD trên Windows Server 2012. Bộ giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành giúp bạn nhanh chóng làm chủ AD trong 1 tháng. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 402 trang.

295,000

Mã: MI0370402
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình học chuyên sâu về AD trên Windows Server 2012. Bộ giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành giúp bạn nhanh chóng làm chủ AD trong 1 tháng. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 402 trang.

Table of Contents

PART 1 MANAGING ACTIVE DIRECTORY DATA

– Before you begin
– Creating user accounts
– Managing user accounts
– Managing groups
– Troubleshooting users and groups
– Managing computer accounts
– Managing organizational units

PART 2 MANAGING GROUP POLICY

– Creating Group Policies
– Managing Group Policies
– Fine-grained password policies

PART 3 MANAGING THE ACTIVE DIRECTORY SERVICE

– Creating domain controllers
– Managing domain controllers
– Protecting AD data
– Security: Default groups and delegation
– Managing DNS
– Managing sites and subnets
– AD replication
– Managing AD trusts

PART 4 MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

– Troubleshooting your AD
– Maintaining and monitoring Active Directory
– Future work and final exam
– Into the cloud

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Learn Active Directory Management in a Month of Lunches”