Learn PowerShell Toolmaking in a Month of Lunches

Learn PowerShell Toolmaking in a Month of Lunches

Giáo trình học Powershell hướng dẫn từng bước giúp bạn nhanh chóng làm chủ Powershell trong 1 tháng. Giáo trình giải thích cực kỳ chi tiết và dễ hiểu thông qua 4 ví dụ thực tế. Mỗi chương được xây dựng dựa trên kết quả của từng phần. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 311 trang.

245,000

Mã: MI0380311
  • Giới Thiệu Sách

Giới Thiệu Sách

Giáo trình học Powershell hướng dẫn từng bước giúp bạn nhanh chóng làm chủ Powershell trong 1 tháng. Giáo trình giải thích cực kỳ chi tiết và dễ hiểu thông qua 4 ví dụ thực tế. Mỗi chương được xây dựng dựa trên kết quả của từng phần. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 311 trang.

Table of Contents

PART 1 INTRODUCTION TO TOOLMAKING

– Before you begin
– PowerShell scripting overview
– PowerShell’s scripting language
– Simple scripts and functions
– Scope

PART 2 BUILDING AN INVENTORY TOOL

– Tool design guidelines
– Advanced functions, part 1
– Advanced functions, part 2
– Writing help
– Error handling
– Debugging techniques
– Creating custom format views
– Script and manifest modules
– Adding database access
– Interlude: creating a new tool

PART 3 ADVANCED TOOLMAKING TECHNIQUES

– Making tools that make changes
– Creating a custom type extension
– Creating PowerShell workflows
– Troubleshooting pipeline input
– Using object hierarchies for complex output
– Globalizing a function
– Crossing the line: utilizing the .NET Framework

PART 4 CREATING TOOLS FOR DELEGATED ADMINISTRATION

– Creating a GUI tool, part 1: the GUI
– Creating a GUI tool, part 2: the code
– Creating a GUI tool, part 3: the output
– Creating proxy functions
– Setting up constrained removing endpoints