CISSP Training Kit

CISSP Training Kit

CISSP (Certified Information System Security Professional) là một trong các chứng chỉ cao cấp về bảo mật được thừa nhận trên toàn thế giới, được chứng nhận bởi tổ chức độc lập ISC2. Giáo trình chuyên sâu về CISSP do Microsoft xuất bản. Giáo trình được biên soạn bởi 3 CISSP hàng đầu thế giới là David R. Miller, Brock Pearson và Sean-Philip Oriyano. Giáo trình tiếng anh, in màu toàn bộ, dày 817 trang (bao gồm 2 quyển). Giáo trình kèm đĩa CD.

595,000

Mã: MI0390817
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

CISSP (Certified Information System Security Professional) là một trong các chứng chỉ cao cấp về bảo mật được thừa nhận trên toàn thế giới, được chứng nhận bởi tổ chức độc lập ISC2. Giáo trình chuyên sâu về CISSP do Microsoft xuất bản. Giáo trình được biên soạn bởi 3 CISSP hàng đầu thế giới là David R. Miller, Brock Pearson và Sean-Philip Oriyano. Giáo trình tiếng anh, in màu toàn bộ, dày 817 trang (bao gồm 2 quyển). Giáo trình kèm đĩa CD.

EXAM PREP GUIDE

Ace your preparation for Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Exam. Work at your own pace through a series of lessons and reviews that fully cover each exam objective. Then, reinforce what you’ve learned by applying your knowledge to real-world case scenarios and practice exercises. This guide is designed to help make the most of your study time.

Maximize your performance on the exam in these 10 domains:

– Information Security Governance and Risk Management

– Access Control

– Cryptography

– Physical (Environmental) Security

– Security Architecture and Design

– Legal, Regulations, Investigations and Compliance

– Telecommunications and Network Security

– Business Continuity and Disaster Recovery Planning

– Software Development Security

– Operations Security

Table of Contents

Chapter 1: Information security governance and risk management

Chapter 2: Access control

Chapter 3: Cryptography

Chapter 4: Physical (environmental) security

Chapter 5: Security architecture and design

Chapter 6: Legal, regulations, investigations, and compliance

Chapter 7: Telecommunications and network security

Chapter 8: Business continuity and disaster recovery planning

Chapter 9: Software development security

Chapter 10: Operations security

Appendix A: Additional resources

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “CISSP Training Kit”