Microsoft Exchange Server 2013: Design, Deploy and Deliver an Messaging Solution

Microsoft Exchange Server 2013: Design, Deploy and Deliver an Messaging Solution

Bộ giáo trình được biên soạn theo hướng giải pháp Exchange 2013 dành cho doanh nghiệp. Giáo trình giải thích rất chi tiết và chuyên sâu về Exchange 2013. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 410 trang.

295,000

Mã: MI0400410
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình được biên soạn theo hướng giải pháp Exchange 2013 dành cho doanh nghiệp. Giáo trình giải thích rất chi tiết và chuyên sâu về Exchange 2013. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 410 trang.

Table of Contents

– Chapter 1: Business, Functional, and Technical Requirements

– Chapter 2: Exchange Design Fundamentals

– Chapter 3: Exchange Architectural Concepts

– Chapter 4: Defining a Highly Available Messaging Solution

– Chapter 5: Designing a Successful Exchange Storage Solution

– Chapter 6: Management

– Chapter 7: Exchange 2013 Hybrid Coexistence with Office 365

– Chapter 8: Designing a Secure Exchange Solution

– Chapter 9: Compliance

– Chapter 10: Collaborating with Exchange

– Chapter 11: Extending Exchange

– Chapter 12: Exchange Clients

– Chapter 13: Planning Your Deployment

– Chapter 14: Migrating to Exchange 2013

– Chapter 15: Operating and Monitoring Exchange Server 2013

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Microsoft Exchange Server 2013: Design, Deploy and Deliver an Messaging Solution”