Training Guide: Administering Windows Server 2012 R2

Training Guide: Administering Windows Server 2012 R2

Giáo trình hướng dẫn quản trị Windows Server 2012. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 699 trang (bao gồm 2 quyển). Đây là bộ giáo trình do Microsoft biên soạn, hướng dẫn step by step. Giáo trình tập trung chuyên sâu về lý thuyết để chuẩn bị cho môn thi 70-411, phù hợp cho các bạn thích tự học MCSA 2012.

485,000

Mã: MI0430699
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình hướng dẫn quản trị Windows Server 2012. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 699 trang (bao gồm 2 quyển). Đây là bộ giáo trình do Microsoft biên soạn, hướng dẫn step by step. Giáo trình tập trung chuyên sâu về lý thuyết để chuẩn bị cho môn thi 70-411, phù hợp cho các bạn thích tự học MCSA 2012.

Table of Contents

Chapter 1. Deploying and updating Windows Server 2012

Chapter 2. Managing account policies and service accounts

Chapter 3. Configuring name resolution

Chapter 4. Administering Active Directory

Chapter 5. Managing Group Policy application and infrastructure

Chapter 6. Group Policy settings and preferences

Chapter 7. Administering network policies

Chapter 8. Administering remote access

Chapter 9. Managing file services

Chapter 10. Monitoring and auditing Windows Server 2012

Appendix A. Setup instructions for exercises and labs

Appendix B. About the Author

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Training Guide: Administering Windows Server 2012 R2”