Training Guide: Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services

Training Guide: Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services

Giáo trình hướng dẫn cấu hình chuyên sâu các dịch vụ trên Windows Server 2012 cho hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 753 trang (bao gồm 2 quyển). Đây là bộ giáo trình do Microsoft biên soạn, hướng dẫn step by step. Giáo trình tập trung chuyên sâu về lý thuyết để chuẩn bị cho môn thi 70-412 nằm trong bộ MCSA 2012., Giáo trình hướng dẫn quản trị Windows Server 2012. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 699 trang (bao gồm 2 quyển). Đây là bộ giáo trình do Microsoft biên soạn, hướng dẫn step by step. Giáo trình tập trung chuyên sâu về lý thuyết để chuẩn bị cho môn thi 70-411, phù hợp cho các bạn thích tự học MCSA 2012.

515,000

Mã: MI0440753
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình hướng dẫn cấu hình chuyên sâu các dịch vụ trên Windows Server 2012 cho hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 753 trang (bao gồm 2 quyển). Đây là bộ giáo trình do Microsoft biên soạn, hướng dẫn step by step. Giáo trình tập trung chuyên sâu về lý thuyết để chuẩn bị cho môn thi 70-412 nằm trong bộ MCSA 2012., Giáo trình hướng dẫn quản trị Windows Server 2012. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 699 trang (bao gồm 2 quyển). Đây là bộ giáo trình do Microsoft biên soạn, hướng dẫn step by step. Giáo trình tập trung chuyên sâu về lý thuyết để chuẩn bị cho môn thi 70-411, phù hợp cho các bạn thích tự học MCSA 2012.

Table of Contents

Chapter 1. Advanced Active Directory infrastructure

Chapter 2. Active Directory sites and replication

Chapter 3. Advanced DHCP and DNS

Chapter 4. Active Directory Certificate Services

Chapter 5. Backup and recovery

Chapter 6. Advanced file services and storage

Chapter 7. High availability

Chapter 8. Virtual machine and site resilience

Chapter 9. DAC and AD RMS

Chapter 10. Active Directory Federation Services

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Training Guide: Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services”