Learn System Center Configuration Manager in a Month of Lunches

Learn System Center Configuration Manager in a Month of Lunches

Giáo trình học SCCM hướng dẫn từng bước giúp bạn nhanh chóng làm chủ SCCM trong 1 tháng.  Trong quyển sách này, bạn sẽ được học các tiến trình dành cho quản trị và các kỹ thuật giúp hệ thống của bạn hoạt động ổn định. Bộ giáo trình bao gồm 22 bài học thực tế. Giáo trình tiếng anh, in màu toàn bộ, dày 322 trang.

245,000

Mã: MI0460322
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình học SCCM hướng dẫn từng bước giúp bạn nhanh chóng làm chủ SCCM trong 1 tháng.  Trong quyển sách này, bạn sẽ được học các tiến trình dành cho quản trị và các kỹ thuật giúp hệ thống của bạn hoạt động ổn định. Bộ giáo trình bao gồm 22 bài học thực tế. Giáo trình tiếng anh, in màu toàn bộ, dày 322 trang.

Table of Contents

Chapter 1. Before you begin

Chapter 2. Setting up your lab environment

Chapter 3. Making ConfigMgr aware of your environment

Chapter 4. Managing ConfigMgr devices and users

Chapter 5. Organizing devices and users

Chapter 6. Configuring ConfigMgr clients

Chapter 7. Creating and configuring applications with the AppModel

Chapter 8. Deploying applications and packages to ConfigMgr clients

Chapter 9. Ensuring that ConfigMgr clients can access content

Chapter 10. Keeping ConfigMgr clients patched

Chapter 11. Preparing to deploy Windows

Chapter 12. Deploying Windows

Chapter 13. Advanced deployment of Windows with ConfigMgr and MDT

Chapter 14. Managing Linux clients

Chapter 15. Deploying to Linux and Mac clients

Chapter 16. Managing anti-malware with ConfigMgr

Chapter 17. Making sure clients are healthy

Chapter 18. Reporting in ConfigMgr

Chapter 19. Keeping an eye on your clients

Chapter 20. What to do when things go wrong

Chapter 21. Securing ConfigMgr

Chapter 22. All engines full steam ahead

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Learn System Center Configuration Manager in a Month of Lunches”