Learn Windows PowerShell in a Month of Lunches

Learn Windows PowerShell in a Month of Lunches

Đây là bộ giáo trình dành cho các chuyên gia IT bận rộn. Chỉ cần dành một giờ một ngày cho quyển giáo trình này sẽ giúp bạn tự động hóa các tác vụ Windows nhanh hơn bạn nghĩ. Bộ giáo trình hướng dẫn các tính năng của PowerShell chạy trên Windows 7, Windows Server 2008 R2 trở lên, PowerShell v3 và các phiên bản mới hơn (bao gồm các tính năng v5 như PowerShellGet)

275,000

Mã: MI0470386
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Đây là bộ giáo trình dành cho các chuyên gia IT bận rộn. Chỉ cần dành một giờ một ngày cho quyển giáo trình này sẽ giúp bạn tự động hóa các tác vụ Windows nhanh hơn bạn nghĩ. Bộ giáo trình hướng dẫn các tính năng của PowerShell chạy trên Windows 7, Windows Server 2008 R2 trở lên, PowerShell v3 và các phiên bản mới hơn (bao gồm các tính năng v5 như PowerShellGet)

Table of Contents

Chapter 1. Before You Begin

Chapter 2. Meet Powershell

Chapter 3. Using The Help System

Chapter 4. Running Commands

Chapter 5. Working With Providers

Chapter 6. The Pipeline: Connecting Commands

Chapter 7. Adding Commands

Chapter 8. Objects: Data By Another Name

Chapter 9. The Pipeline, Deeper

Chapter 10. Formatting – And Why It’S Done On The Right

Chapter 11. Filtering And Comparisons

Chapter 12. A Practical Interlude

Chapter 13. Remote Control: One-To-One, And One-To-Many

Chapter 14. Using Windows Management Instrumentation And Cim

Chapter 15. Multitasking With Background Jobs

Chapter 16. Working With Many Objects, One At A Time

Chapter 17. Security Alert!

Chapter 18. Variables: A Place To Store Your Stuff

Chapter 19. Input And Output

Chapter 20. Sessions: Remote Control With Less Work

Chapter 21. You Call This Scripting?

Chapter 22. Improving Your Parameterized Script

Chapter 23. Advanced Remoting Configuration

Chapter 24. Using Regular Expressions To Parse Text Files

Chapter 25. Additional Random Tips, Tricks, And Techniques

Chapter 26. Using Someone Else’S Script

Chapter 27. Never The End

Chapter 28. Powershell Cheat Sheet

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Learn Windows PowerShell in a Month of Lunches”