Mastering Microsoft Exchange Server 2016, 2nd Edition

Mastering Microsoft Exchange Server 2016, 2nd Edition

Với sự ra đời sản phẩm Microsoft Exchange 2016, hãng Microsoft đã cho ra đời một bộ mặt mới về công nghệ, tính năng và dịch vụ mang lại của Exchange Server 2016 đồng thời chi phí đầu tư thấp bằng cách triển khai tích hợp Exchange 2016 On-Premises và sử dụng công nghệ tích hợp với Exchange Online của dịch vụ MS Office 365. Bộ giáo trình chuyên sâu về Exchange Server 2016, hướng dẫn từng bước giúp bạn dễ dàng thực hành. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 817 trang (bao gồm 2 quyển)

545,000

Mã: MI0490817
 • Giới Thiệu Sách
 • Khách Hàng Nhận Xét (7)

Giới Thiệu Sách

Với sự ra đời sản phẩm Microsoft Exchange 2016, hãng Microsoft đã cho ra đời một bộ mặt mới về công nghệ, tính năng và dịch vụ mang lại của Exchange Server 2016 đồng thời chi phí đầu tư thấp bằng cách triển khai tích hợp Exchange 2016 On-Premises và sử dụng công nghệ tích hợp với Exchange Online của dịch vụ MS Office 365. Bộ giáo trình chuyên sâu về Exchange Server 2016, hướng dẫn từng bước giúp bạn dễ dàng thực hành. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 817 trang (bao gồm 2 quyển)

Table of Contents
Part 1 – Exchange Fundamentals
Chapter 1. Putting Exchange Server 2016 in Context
Chapter 2. Introducing the Changes in Exchange Server 2016
Chapter 3. Understanding Availability, Recovery, and Compliance
Chapter 4. Virtualizing Exchange Server 2016
Chapter 5. Introduction to PowerShell and the Exchange Management Shell
Chapter 6. Understanding the Exchange Autodiscover Process

Part 2 – Getting Exchange Server Running
Chapter 7. Exchange Server 2016 Quick Start Guide
Chapter 8. Understanding Server Roles and Configurations
Chapter 9. Exchange Server 2016 Requirements
Chapter 10. Installing Exchange Server 2016
Chapter 11. Upgrades and Migrations to Exchange Server 2016 or Office 365

Part 3 – Recipient Administration
Chapter 12. Management Permissions and Role-Based Access Control
Chapter 13. Basics of Recipient Management
Chapter 14. Managing Mailboxes and Mailbox Content
Chapter 15. Managing Mail-Enabled Groups, Mail Users, and Mail Contacts
Chapter 16. Managing Resource Mailboxes
Chapter 17. Managing Modern Public Folders
Chapter 18. Managing Archiving and Compliance

Part 4 – Server Administration
Chapter 19. Creating and Managing Mailbox Databases
Chapter 20. Creating and Managing Database Availability Groups
Chapter 21. Understanding the Client Access Services
Chapter 22. Managing Connectivity with Transport Services
Chapter 23. Managing Transport, Data Loss Prevention, and Journaling Rules

Part 5 – Troubleshooting and Operating
Chapter 24. Troubleshooting Exchange Server 2016
Chapter 25. Backing Up and Restoring Exchange Server

7 reviews for Mastering Microsoft Exchange Server 2016, 2nd Edition

 1. 5 out of 5

  Hi, very nice website, cheers!
  ——————————————————
  Need cheap and reliable hosting? Our shared plans start at $10 for an year and VPS plans for $6/Mo.
  ——————————————————
  Check here: https://www.good-webhosting.com/

 2. 3 out of 5

 3. 2 out of 5

 4. 3 out of 5

 5. 2 out of 5

 6. 3 out of 5

 7. 4 out of 5


Thêm đánh giá