Project Management

Project Management

Giáo trình chuyên học quản lý dự án và dùng để luyện thi chứng chỉ PMP (v6.0). Giáo trình cung cấp hướng dẫn thực tế về tất cả các khía cạnh của quản lý dự án. Trong ấn bản lần thứ 12 này, tác giả đã đã cập nhật thêm một số tính năng mới như: nguyên nhân của sự thất bại, quản lý dự án nhanh, thất bại trong quản lý dự án, các mốc quan trọng của khách hàng, phân loại số liệu dự án… Bộ giáo trình được xếp hạng 4* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 840 trang (bao gồm 2 quyển).

560,000

Mã: OT0030840
 • Giới Thiệu Sách
 • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình chuyên học quản lý dự án và dùng để luyện thi chứng chỉ PMP (v6.0). Giáo trình cung cấp hướng dẫn thực tế về tất cả các khía cạnh của quản lý dự án. Trong ấn bản lần thứ 12 này, tác giả đã đã cập nhật thêm một số tính năng mới như: nguyên nhân của sự thất bại, quản lý dự án nhanh, thất bại trong quản lý dự án, các mốc quan trọng của khách hàng, phân loại số liệu dự án… Bộ giáo trình được xếp hạng 4* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 840 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents
Chapter 1. Overview
Chapter 2. Project Management Growth: Concepts And Definitions
Chapter 3. Organizational Structures
Chapter 4. Organizing And Staffing The Project Office And Team
Chapter 5. Management F Unctions
Chapter 6. Communications Management
Chapter 7. Conflicts
Chapter 8. Special Topics
Chapter 9. The Variables For Success
Chapter 10. Working With Executives
Chapter 11. Planning
Chapter 12. Network Scheduling Techniques
Chapter 13. Pricing And Estimating
Chapter 14. Cost Control
Chapter 15. Metrics
Chapter 16. Trade-Off Analysis In A Project E Nvironment
Chapter 17. Risk Management
Chapter 18. Learning Curves
Chapter 19. Contract Management
Chapter 20. Quality Management
Chapter 21. Modern Developments In Project Management
Appendix A: Solution to Leadership Exercise
Appendix B: Solutions to the Project Management Conflict Exercise
Appendix C: Dorale Products Case Studies
Appendix D: Solutions to the Dorale Products Case Studies
Appendix E: Alignment of the PMBOK® Guide to the Text

1 review for Project Management

 1. 5 out of 5

  Hi, very nice website, cheers!
  ——————————————————
  Need cheap and reliable hosting? Our shared plans start at $10 for an year and VPS plans for $6/Mo.
  ——————————————————
  Check here: https://www.reliable-webhosting.com/


Thêm đánh giá