C# 6 for Programmers, 6th Edition

C# 6 for Programmers, 6th Edition

Giáo trình chuyên sâu về Microsoft C# 6.0 và .NET. Giáo trình được biên soạn rất chi tiết và dễ hiểu thông qua 170 ứng dụng. Bạn sẽ học được các “tips” rất hay trong bộ giáo trình này. Giáo tiếng anh, in màu, dày 771 trang (bao gồm 2 quyển)

520,000

Mã: SD0010771
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình chuyên sâu về Microsoft C# 6.0 và .NET. Giáo trình được biên soạn rất chi tiết và dễ hiểu thông qua 170 ứng dụng. Bạn sẽ học được các “tips” rất hay trong bộ giáo trình này. Giáo tiếng anh, in màu, dày 771 trang (bao gồm 2 quyển)

Table of Contents

Chapter 1. Introduction
Chapter 2. Introduction to Visual Studio and Visual Programming
Chapter 3. Introduction to C# App Programming
Chapter 4. Introduction to Classes, Objects, Methods and strings
Chapter 5. Control Statements: Part 1
Chapter 6. Control Statements: Part 2
Chapter 7. Methods: A Deeper Look
Chapter 8. Arrays; Introduction to Exception Handling
Chapter 9. Introduction to LINQ and the List Collection
Chapter 10. Classes and Objects: A Deeper Look
Chapter 11. Object-Oriented Programming: Inheritance
Chapter 12. OOP: Polymorphism and Interfaces
Chapter 13. Exception Handling: A Deeper Look
Chapter 14. Graphical User Interfaces with Windows Forms: Part 1
Chapter 15. Graphical User Interfaces with Windows Forms: Part 2
Chapter 16. Strings and Characters: A Deeper Look
Chapter 17. Files and Streams
Chapter 18. Generics
Chapter 19. Generic Collections; Functional Programming with LINQ/PLINQ
Chapter 20. Databases and LINQ
Chapter 21. Asynchronous Programming with async and await
Appendix A: Operator Precedence Chart
Appendix B: Simple Types
Appendix C: ASCII Character Set

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “C# 6 for Programmers, 6th Edition”