Head First Servlets and JSP, 2nd Edition

Head First Servlets and JSP, 2nd Edition

Nằm trong chuỗi giáo trình Head First của O’Reilly, giáo trình này được viết theo lối suy luận (các viết rất mới lạ) cùng những hình ảnh minh họa sinh động. Giáo trình hướng dẫn bạn học Servlet và JSP, bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Hoàn tất giáo trình này, bạn có khả năng thi đậu chứng chỉ quốc tế SCWCD của Sun. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 913 trang (bao gồm 2 quyển).

595,000

Mã: SD0050913
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Nằm trong chuỗi giáo trình Head First của O’Reilly, giáo trình này được viết theo lối suy luận (các viết rất mới lạ) cùng những hình ảnh minh họa sinh động. Giáo trình hướng dẫn bạn học Servlet và JSP, bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Hoàn tất giáo trình này, bạn có khả năng thi đậu chứng chỉ quốc tế SCWCD của Sun. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 913 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents
Chapter 1. Why use Servlets & JSPs: an introduction
Chapter 2. Web App Architecture: high-level overview
Chapter 3. Mini MVC Tutorial: hands-on MVC
Chapter 4. Being a Servlet: request AND response
Chapter 5. Being a Web App: attributes and listeners
Chapter 6. Conversational state: session management
Chapter 7. Being a JSP: using JSP
Chapter 8. Script-free pages: scriptless JSP
Chapter 9. Custom tags are powerful: using JSTL
Chapter 10. When even JSTL is not enough: custom tag development
Chapter 11. Deploying your web app: web app deployment
Chapter 12. Keep it secret, keep it safe: web app security
Chapter 13. The Power of Filters: wrappers and filters
Chapter 14. Enterprise design patterns: patterns and struts
Appendix A: Final Mock Exam

1 review for Head First Servlets and JSP, 2nd Edition

  1. Hello. magnificent job. I did not anticipate this. This is a fantastic story. Thanks!

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá