Head First Design Patterns

Head First Design Patterns

Design pattern là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, tập hợp các giải pháp cho các vấn đề cụ thể trong việc phân tích thiết kế hệ thống phần mềm. Nói nôm na design pattern giống như là bài giải mẫu của một bài toán nào đó. Giáo trình học Design Pattern theo phương pháp brainstorm mới lạ, giúp bạn không cảm thấy khô khan khi học lập trình. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 681 trang (bao gồm 2 quyển).

475,000

Mã: SD0060681
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Design pattern là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, tập hợp các giải pháp cho các vấn đề cụ thể trong việc phân tích thiết kế hệ thống phần mềm. Nói nôm na design pattern giống như là bài giải mẫu của một bài toán nào đó. Giáo trình học Design Pattern theo phương pháp brainstorm mới lạ, giúp bạn không cảm thấy khô khan khi học lập trình. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 681 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents
Chapter 1: Intro to Design Patterns
Chapter 2: the Observer Pattern
Chapter 3: the Decorator Pattern
Chapter 4: the Factory Pattern
Chapter 5: the Singleton Pattern
Chapter 6: the Command Pattern
Chapter 7: the Adapter and Facade Patterns
Chapter 8: the Template Method Pattern
Chapter 9: the Iterator and Composite Patterns
Chapter 10: the State Pattern
Chapter 11: the Proxy Pattern
Chapter 12: Compound Patterns
Chapter 13: Better Living with Patterns
Appendix: Leftover Patterns

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Head First Design Patterns”