Head First Rails

Head First Rails

Bộ giáo trình học Rail theo phương pháp brainstorm mới lạ, giúp bạn không cảm thấy khô khan khi học lập trình. Giáo trình hướng dẫn bạn từng bước xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 464 trang.

370,000

Mã: SD0070464
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình học Rail theo phương pháp brainstorm mới lạ, giúp bạn không cảm thấy khô khan khi học lập trình. Giáo trình hướng dẫn bạn từng bước xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 464 trang.

Table of Contents

Chapter 1. Getting started
Chapter 2. Beyond scaffolding
Chapter 3. Inserting, updating, and deleting
Chapter 4. Database finders
Chapter 5. Validating your data
Chapter 6. Making connections
Chapter 7. Ajax
Chapter 8. XML and multiple representations
Chapter 9. REST and Ajax
Chapter 10. Real-world applications

1 review for Head First Rails

  1. I really enjoy reading through on this web site, it has good content.

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá