Java How To Program, 10th Edition

Java How To Program, 10th Edition

Nếu bạn muốn tìm hiểu về JAVA thì đây là quyển sách dành cho bạn. Giáo trình sẽ hướng dẫn bạn Java từ căn bản đến nâng cao, ở mỗi chương sẽ có bài tập giúp bạn luyện tập và củng cố thêm kiến thức mình được học. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 1245 trang (bao gồm 3 quyển).

810,000

Mã: SD0101245
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Nếu bạn muốn tìm hiểu về JAVA thì đây là quyển sách dành cho bạn. Giáo trình sẽ hướng dẫn bạn Java từ căn bản đến nâng cao, ở mỗi chương sẽ có bài tập giúp bạn luyện tập và củng cố thêm kiến thức mình được học. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 1245 trang (bao gồm 3 quyển).

Table of Contents
Chapter 1. Introduction to Computers, the Internet and Java
Chapter 2. Introduction to Java Applications; Input/Output and Operators
Chapter 3. Introduction to Classes, Objects, Methods and Strings
Chapter 4. Control Statements: Part 1; Assignment, ++ and — Operators
Chapter 5. Control Statements: Part 2; Logical Operators
Chapter 6. Methods: A Deeper Look
Chapter 7. Arrays and ArrayLists
Chapter 8. Classes and Objects: A Deeper Look
Chapter 9. Object-Oriented Programming: Inheritance
Chapter 10. Object-Oriented Programming: Polymorphism and Interfaces
Chapter 11. Exception Handling: A Deeper Look
Chapter 12. GUI Components: Part 1
Chapter 13. Graphics and Java 2D
Chapter 14. Strings, Characters and Regular Expressions
Chapter 15. Files, Streams and Object Serialization
Chapter 16. Generic Collections
Chapter 17. Java SE 8 Lambdas and Streams
Chapter 18. Recursion
Chapter 19. Searching, Sorting and Big O
Chapter 20. Generic Classes and Methods
Chapter 21. Custom Generic Data Structures
Chapter 22. GUI Components: Part 2
Chapter 23. Concurrency
Chapter 24. Accessing Databases with JDBC
Chapter 25. JavaFX GUI

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Java How To Program, 10th Edition”