Programming: Principles and Practice Using C++, 2nd Edition

Programming: Principles and Practice Using C++, 2nd Edition

Bạn bị thu hút bởi tin học và muốn học lập trình? Khi mới bắt đầu, bạn có thể thấy nó khá phức tạp, nhưng trên thực tế, việc học lập trình không quá khó khăn như bạn vẫn nghĩ. Bạn băn khoăn phải bắt đầu từ đâu, liệu C++ có phù hợp với bạn, liệu bạn có nên bắt đầu bằng một ngôn ngữ khác. Bạn tự hỏi liêu C++ có cho phép bạn làm những gì bạn muốn, đâu là những điểm mạnh và điểm yếu của C++…Bộ giáo trình giảng dạy C++ khá chi tiết và đầy đủ dành cho các bạn chưa biết gì về C++. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 1313 trang (bao gồm 3 quyển).

795,000

Mã: SD0131313
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Bạn bị thu hút bởi tin học và muốn học lập trình? Khi mới bắt đầu, bạn có thể thấy nó khá phức tạp, nhưng trên thực tế, việc học lập trình không quá khó khăn như bạn vẫn nghĩ. Bạn băn khoăn phải bắt đầu từ đâu, liệu C++ có phù hợp với bạn, liệu bạn có nên bắt đầu bằng một ngôn ngữ khác. Bạn tự hỏi liêu C++ có cho phép bạn làm những gì bạn muốn, đâu là những điểm mạnh và điểm yếu của C++…Bộ giáo trình giảng dạy C++ khá chi tiết và đầy đủ dành cho các bạn chưa biết gì về C++. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 1313 trang (bao gồm 3 quyển).

Table of Contents
Chapter 1. Computers, People, and Programming

Part I. The Basics
Chapter 2. Hello, World!
Chapter 3. Objects, Types, and Values
Chapter 4. Computation
Chapter 5. Errors
Chapter 6. Writing a Program
Chapter 7. Completing a Program
Chapter 8. Technicalities: Functions, etc.
Chapter 9. Technicalities: Classes, etc.

Part II. Input and Output
Chapter 10. Input and Output Streams
Chapter 11. Customizing Input and Output
Chapter 12. A Display Model
Chapter 13. Graphics Classes
Chapter 14. Graphics Class Design
Chapter 15. Graphing Functions and Data
Chapter 16. Graphical User Interfaces

Part III. Data and Algorithms
Chapter 17. Vector and Free Store
Chapter 18. Vectors and Arrays
Chapter 19. Vector, Templates, and Exceptions
Chapter 20. Containers and Iterators
Chapter 21. Algorithms and Maps

Part IV. Broadening the View
Chapter 22. Ideals and History
Chapter 23. Text Manipulation
Chapter 24. Numerics
Chapter 25. Embedded Systems Programming
Chapter 26. Testing
Chapter 27. The C Programming Language

Part V. Appendices
Appendix A. Language Summary
Appendix B. Standard Library Summary
Appendix C. Getting Started with Visual Studio
Appendix D. Installing FLTK
Appendix E. GUI Implementation

1 review for Programming: Principles and Practice Using C++, 2nd Edition

  1. I do enjoy the way you have presented this issue and it does supply me some fodder for thought. On the other hand, through what I have observed, I basically hope as other opinions stack on that people remain on issue and don’t start on a soap box of some other news du jour. All the same, thank you for this fantastic piece and though I can not really agree with it in totality, I respect the viewpoint.

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá