Mastering Windows Network Forensics and Investigation

Mastering Windows Network Forensics and Investigation

Bộ giáo trình học bảo mật cực kỳ hay triển khai trên Windows Server 2008 R2 và Windows 7. Bạn sẽ học được cách tấn công và phòng thủ bằng các công cụ có trong giáo trình. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 698 trang (bao gồm 2 quyển).

485,000

Mã: SE0100698
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình học bảo mật cực kỳ hay triển khai trên Windows Server 2008 R2 và Windows 7. Bạn sẽ học được cách tấn công và phòng thủ bằng các công cụ có trong giáo trình. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 698 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Part 1: Understanding and Exploiting Windows Networks

Chapter 1. Network Investigation Overview

Chapter 2. The Microsoft Network Structure

Chapter 3. Beyond the Windows GUI

Chapter 4. Windows Password Issues

Chapter 5. Windows Ports and Services

Part 2: Analyzing the Computer

Chapter 6. Live-Analysis Techniques

Chapter 7. Windows Filesystems

Chapter 8. The Registry Structure

Chapter 9. Registry Evidence

Chapter 10. Introduction to Malware

Part 3: Analyzing the Logs

Chapter 11. Text-Based Logs

Chapter 12. Windows Event Logs

Chapter 13. Logon and Account Logon Events

Chapter 14. Other Audit Events

Chapter 15. Forensic Analysis of Event Logs

Part 4: Results, the Cloud, and Virtualization

Chapter 16. Presenting the Results

Chapter 17. The Challenges of Cloud Computing and Virtualization

Part 5: Appendices

Appendix A. The Bottom Line

Appendix B. Test Environments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mastering Windows Network Forensics and Investigation”