Practical Forensic Imaging: Securing Digital Evidence with Linux Tools

Practical Forensic Imaging: Securing Digital Evidence with Linux Tools

Đây là bộ giáo trình khá toàn diện và được viết theo phong cách rõ ràng và dễ hiểu. Nó bao gồm nhiều phương pháp, công cụ và kỹ thuật mà mọi học viên phải quen thuộc. Tất cả các công cụ được sử dụng trong bộ giáo trình là mã nguồn mở, do đó rất tuyệt vời cho các bạn muốn thực hành, học hỏi và tham gia vào lĩnh vực pháp y kỹ thuật số. Giáo trình xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 324 trang.

255,000

Mã: SE0160324
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Đây là bộ giáo trình khá toàn diện và được viết theo phong cách rõ ràng và dễ hiểu. Nó bao gồm nhiều phương pháp, công cụ và kỹ thuật mà mọi học viên phải quen thuộc. Tất cả các công cụ được sử dụng trong bộ giáo trình là mã nguồn mở, do đó rất tuyệt vời cho các bạn muốn thực hành, học hỏi và tham gia vào lĩnh vực pháp y kỹ thuật số. Giáo trình xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 324 trang.

Table of Contents
Chapter 0: Digital Forensics Overview
Chapter 1: Storage Media Overview
Chapter 2: Linux as a Forensic Acquisition Platform
Chapter 3: Forensic Image Formats
Chapter 4: Planning and Preparation
Chapter 5: Attaching Subject Media to an Acquisition Host
Chapter 6: Forensic Image Acquisition
Chapter 7: Forensic Image Management
Chapter 8: Special Image Access Topics
Chapter 9: Extracting Subsets of Forensic Images

1 review for Practical Forensic Imaging: Securing Digital Evidence with Linux Tools

  1. I believe this web site has got some rattling great information for everyone. “Je veux que les paysans mettent la poule au pot tous les dimanches.” by King Henry IV of France.

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá