Circuits and Systems for Security and Privacy

Circuits and Systems for Security and Privacy

Giáo trình mở đầu bằng cách giới thiệu các khái niệm về lý thuyết cơ bản của số học được sử dụng trong các thuật toán bảo mật và mật mã. Sau đó phân tích ưu nhược điểm trong môi trường thực tế. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 400 trang.

285,000

Mã: SE0170400
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình mở đầu bằng cách giới thiệu các khái niệm về lý thuyết cơ bản của số học được sử dụng trong các thuật toán bảo mật và mật mã. Sau đó phân tích ưu nhược điểm trong môi trường thực tế. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 400 trang.

Table of Contents
Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Mathematics and Cryptography
Chapter 3: Block Ciphers
Chapter 4: Secure Hashing: SHA-1, SHA-2, and SHA-3
Chapter 5: Public Key Cryptography
Chapter 6: Physically Unclonable Functions: A Window into CMOS Process Variations
Chapter 7: Random Number Generators for Cryptography
Chapter 8: Side-Channel Attacks
Chapter 9: Remarks and Conclusion

1 review for Circuits and Systems for Security and Privacy

  1. You are a very intelligent person!

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá