Penetration Testing: A Hands-On Introduction to Hacking

Penetration Testing: A Hands-On Introduction to Hacking

Penetration Testing là hình thức kiểm tra hệ thống CNTT của bạn có thể bị tấn công hay không, bằng cách giả lập các vụ tấn công thử nghiệm tạo ra. Có thể hiểu một cách đơn giản Penetration Testing ( Pentest ) chính là đánh giá độ an toàn bằng cách tấn công vào hệ thống. Bộ giáo trình chuyên sâu do chuyên gia Georgia Weidman biên soạn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 531 trang (bao gồm 2 quyển).

400,000

Mã: SE0180531
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Penetration Testing là hình thức kiểm tra hệ thống CNTT của bạn có thể bị tấn công hay không, bằng cách giả lập các vụ tấn công thử nghiệm tạo ra. Có thể hiểu một cách đơn giản Penetration Testing ( Pentest ) chính là đánh giá độ an toàn bằng cách tấn công vào hệ thống. Bộ giáo trình chuyên sâu do chuyên gia Georgia Weidman biên soạn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 531 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents
Part I: The BasIcs
Chapter 1: Setting Up Your Virtual Lab
Chapter 2: Using Kali Linux
Chapter 3: Programming
Chapter 4: Using the Metasploit Framework

Part II: Assessments
Chapter 5: Information Gathering
Chapter 6: Finding Vulnerabilities
Chapter 7: Capturing Traffic

Part III: Attacks
Chapter 8: Exploitation
Chapter 9: Password Attacks
Chapter 10: Client-Side Exploitation
Chapter 11: Social Engineering
Chapter 12: Bypassing Antivirus Applications
Chapter 13: Post Exploitation
Chapter 14: Web Application Testing
Chapter 15: Wireless Attacks

Part IV: Exploit Development
Chapter 16: A Stack-Based Buffer Overflow in Linux
Chapter 17: A Stack-Based Buffer Overflow in Windows
Chapter 18: Structured Exception Handler Overwrites
Chapter 19: Fuzzing, Porting Exploits, and Metasploit Modules

Part V: Mobile Hacking
Chapter 20: Using the Smartphone Pentest Framework

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Penetration Testing: A Hands-On Introduction to Hacking”