Mastering Metasploit, 2nd Edition

Mastering Metasploit, 2nd Edition

Metasploit là công cụ không thể thiếu được của hacker. Nó là một Framework tập hợp rất nhiều chương trình cũng như những công cụ phục vụ cho việc tấn công, kiểm tra độ an toàn và bảo mật của hệ thống. Bộ giáo trình chuyên sâu về Metasploit do Nipun Jaswal biên soạn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 432 trang.

315,000

Mã: SE0190432
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Metasploit là công cụ không thể thiếu được của hacker. Nó là một Framework tập hợp rất nhiều chương trình cũng như những công cụ phục vụ cho việc tấn công, kiểm tra độ an toàn và bảo mật của hệ thống. Bộ giáo trình chuyên sâu về Metasploit do Nipun Jaswal biên soạn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 432 trang.

Table of Contents
Chapter 1. Approaching a Penetration Test Using Metasploit
Chapter 2. Reinventing Metasploit
Chapter 3. The Exploit Formulation Process
Chapter 4. Porting Exploits
Chapter 5. Testing Services with Metasploit
Chapter 6. Virtual Test Grounds and Staging
Chapter 7. Client-side Exploitation
Chapter 8. Metasploit Extended
Chapter 9. Speeding up Penetration Testing
Chapter 10. Visualizing with Armitage

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mastering Metasploit, 2nd Edition”