The Car Hacker’s Handbook: A Guide for the Penetration Tester

The Car Hacker’s Handbook: A Guide for the Penetration Tester

Những chiếc xe hiện đại ngày càng thông minh hơn bao giờ hết. Hệ thống thông tin liên lạc, Wi-Fi, cập nhật phần mềm tự động và các sáng kiến khác nhằm mục đích làm cho lái xe thuận tiện hơn. Tuy nhiên, công nghệ xe hơi đã không theo kịp với môi trường an ninh ngày càng trở nên thù địch hơn, khiến hàng triệu người dễ bị tấn công. The Car Hacker’s Handbook sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về hệ thống máy tính và phần mềm nhúng trong các phương tiện hiện đại. Giáo trình sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra các lỗ hổng và cung cấp các giải thích chi tiết về truyền thông  giữa các thiết bị và hệ thống. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 306 trang.

235,000

Mã: SE0210306
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Những chiếc xe hiện đại ngày càng thông minh hơn bao giờ hết. Hệ thống thông tin liên lạc, Wi-Fi, cập nhật phần mềm tự động và các sáng kiến khác nhằm mục đích làm cho lái xe thuận tiện hơn. Tuy nhiên, công nghệ xe hơi đã không theo kịp với môi trường an ninh ngày càng trở nên thù địch hơn, khiến hàng triệu người dễ bị tấn công. The Car Hacker’s Handbook sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về hệ thống máy tính và phần mềm nhúng trong các phương tiện hiện đại. Giáo trình sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra các lỗ hổng và cung cấp các giải thích chi tiết về truyền thông  giữa các thiết bị và hệ thống. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 306 trang.

Table of Contents
Chapter 1: Understanding Threat Models
Chapter 2: Bus Protocols
Chapter 3: Vehicle Communication with SocketCAN
Chapter 4: Diagnostics and Logging
Chapter 5: Reverse Engineering the CAN Bus
Chapter 6: ECU Hacking
Chapter 7: Building and Using ECU Test Benches
Chapter 8: Attacking ECUs and Other Embedded Systems
Chapter 9: In-Vehicle Infotainment Systems
Chapter 10: Vehicle-to-Vehicle Communication
Chapter 11: Weaponizing CAN Findings
Chapter 12: Attacking Wireless Systems with SDR
Chapter 13: Performance Tuning
Appendix A: Tools of the Trade
Appendix B: Diagnostic Code Modes and PIDs
Appendix C: Creating Your Own Open Garage

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “The Car Hacker’s Handbook: A Guide for the Penetration Tester”