Security in the Private Cloud

Security in the Private Cloud

Bộ giáo trình là tài liệu tham khảo chuyên nghiệp và hướng dẫn bạn toàn diện về an ninh điện toán đám mây. Giáo trình liệt kê đầy đủ các giải pháp bảo mật, giúp bạn lựa chọn giải pháp thích hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 406 trang.

285,000

Mã: SE0230406
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình là tài liệu tham khảo chuyên nghiệp và hướng dẫn bạn toàn diện về an ninh điện toán đám mây. Giáo trình liệt kê đầy đủ các giải pháp bảo mật, giúp bạn lựa chọn giải pháp thích hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 406 trang.

Table of Contents

Chapter 1. Introduction to Private Cloud Security

Chapter 2. Achieving Security in a Private Cloud

Chapter 3. Implementing Security in a Private Cloud

Chapter 4. Preparing for Disaster Recovery

Chapter 5. Advanced Private Cloud Computing Security

Chapter 6. Appendices

1 review for Security in the Private Cloud

  1. Enjoyed studying this, very good stuff, regards. “We swallow greedily any lie that flatters us, but we sip little by little at a truth we find bitter.” by Denis Diderot.

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá